W naszym Centrum Medycznym wykonywane są badania dla:
– kandydatów na kierowców i kierowców do kategorii A i B (A1, B1),
– kierowców starających się ponownie o kategorie A i B (A1, B1) mających czasowe ograniczenia w prawie jazdy wynikające ze stanu zdrowia (wada wzroku, cukrzyca).

Jak wyrobić profil kierowcy i zapisać się na kurs?

Przeprowadzenie badania lekarskiego jest pierwszą czynnością, którą musi wykonać kandydat na kierowcę w celu uzyskania prawa jazdy.
Zgodnie z aktualnymi przepisami badanie lekarskie należy przeprowadzić przed złożeniem dokumentów w Wydziale Komunikacji do stworzenia profilu kierowcy. Po uzyskaniu profilu kandydat na kierowcę może zgłosić się do wybranej przez siebie autoszkoły, w której rozpocznie szkolenie.

Na badanie proszę zabrać:

– dowód tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty lub paszport)
– okulary w przypadku wady wzroku
– w przypadku cukrzycy i padaczki – zaświadczenie od lekarza prowadzącego, zgodne z odpowiednim wzorem: karta diabetologiczna
– inną ważną dokumentację dotyczącą stanu zdrowia