Lek. med. Wojciech Kałużny

Wojciech Kałużny – specjalista w dziedzinie otolaryngologii, jest założycielem i współwłaścicielem Specjalistycznego Centrum Medycznego WAMED.

Dr Wojciech Kałużny jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi. Pracę zawodową rozpoczął w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu. W latach 1994 – 2006 pracował na Oddziale Laryngologii. W roku 2001 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie otolaryngologii. W latach 2003 – 2005 pełnił obowiązki ordynatora Oddziału Laryngologii. Od roku 2006 pracuje w Specjalistycznym Centrum Medycznym „WAMED” w Zgierzu.

Od początku swojej pracy interesował się głównie chirurgią laryngologiczną. Swoje umiejętności operacyjne dodatkowo zdobywał i doskonalił na licznych kursach i szkoleniach, szczególnie w zakresie technik endoskopowych stosowanych w operacjach laryngologicznych.

Od roku 2009 dr Wojciech Kałużny współpracuje z Kliniką Salve i Salve Medica w Łodzi, gdzie konsultuje pacjentów i przeprowadza operacje, w dużej mierze z wykorzystaniem technik endoskopowych.